Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

Предучилищно образование в училищата в Добрич няма да има

Всички 12 общински училища са информирали администрацията, че няма да откриват групи за задължително предучилищно образование, защото няма да могат да изпълнят всички нормативни изисквания. Това съобщи зам.-кметът на Добрич д-р Емилия Баева. Това означава, че в училищата няма да има предучилищна, групите ще бъдат само в детските градини.

„Дадохме срок на директорите до 30 юни да ни уведомят писмено дали планират да имат групи за задължително предучилищно образование и ако планират, да подадат информация дали са изпълнили всички условия, съгласно Наредбата за предучилищното образование и Наредбата за физическата среда информационното и библиотечно обслужване. Всички училища отказаха да разкрият групи. Оказва се, че преценката в нашата заповед е била вярна“, посочи Баева.

Припомняме, че общинската заповед от 26 януари, с която бе наредено задължителното предучилищно образование в града да се осъществява само от детските градини от учебната 2022/2023г., бе атакувана в съда. Магистратите уважиха жалбата на родители срещу заповедта, а Общината не обжалва.

СУ „Св. Климент Охридски“, СУ „П. Р. Славейков“ и ОУ „Хр. Ботев“ ще преминат тази година на едносменен режим на обучение, съобщи още д-р Баева. От общинските училища на двусменен режим засега остава ЕГ „Гео Милев“, както и две държавни учебни заведения - ФСГ и ПГ по туризъм.

Обичайните летни ремонти в детските ясли и социалните услуги започват. Предстои ремонт на покрива на детската ясла на ул. „Екзарх Антим“, с което се приключва с ремонтите на покривите на всички ясли в града. Ще се извърши частично саниране на двете сгради на Детска ясла № 6. Ще се ремонтират защитените жилища в комплекса за социални услуги за деца и младежи с увреждания, Домът за стари хора, Дневен център „Палитра“ и др. 

c