Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Представят проучване на планирането и разходването на бюджетни средства в област Добрич

Заключителни фокус групи ще се проведат утре, 10 юни, в рамките на проект “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“, който „Про Нюз Добрич“ ЕООД изпълнява по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“. Медията е  един от одобрените в конкурса „Добро управление на местно ниво“ в подкрепа на инициативи, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и демократичните институции в страната.

Целта му е насърчаване и подкрепа прозрачността в работата на публичните институции на областно и общинско ниво в област Добрич с цел укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и активно гражданско общество. Работата на  фокус групите е насочена към активизиране на бизнеса и гражданската общност и повишаване на вниманието им към планиране и разходване на бюджетни средства, вкл. европейски фондове.  

Събитието ще е проведе под формата на работна среща с презентации и дискусии в конферентната зала на Парк-хотел „Изида. Срещите на фокус групите са съответно: за бизнеса – 9:00 часа, представители на общинските администрации и на работещи на информационните гишета - 11:00 ч., с медиите – 14 часа и с граждани – 17:00 часа.

Всички, които проявяват интерес към тематиката, могат да се включат във фокус групите в посочените часове.

Доклад от извършен анализ на обществените поръчки в осем общински администрации на територията на област Добрич в контекста на прозрачност и отчетност ще представят доц. Георги Цолов и гл. ас. Никола Танаков. Експертен анализ на планиране и разходване на бюджетни средства ще представи адвокат Александра Златева. Ще бъдат изнесени резултати от проучване на гражданското участие в местното управление.  

Проектът “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

c