Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Представители на Община Шабла участваха в зелени посещения в Осло

По покана на норвежката организация Green Visit от Община Осло, Кралство Норвегия, представители на различни общини от България, една от които Шабла, взеха участие в зелени посещения, организирани в региона на Осло. Съвместното партньорство се осъществи чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.

Целта на посещенията бе обмен на опит с партньори от страната-донор във връзка с бъдещо сътрудничество за изпълнение на съвместни проекти по Програмата; намиране на потенциални партньорски организации на територията на страната-донор; обмен на опит и знания, технологии и добри практики между български общини и  организации и общини от страната донор.

Основните теми бяха: Повишен капацитет на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в рамките на тези теми; Зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, слънчева енергия, зелени сгради и еко- управление; Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво.

Община Шабла с двама свои представители – Петър Атанасов – зам.-кмет “Финанси” и адвокат Кремена Добрева – юридически консултант на Общината, взе участие в работни срещи и семинар с презентации за обмяна на опит и добри практики с основна насоченост: Повишен капацитет на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в рамките на тези теми; Зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, слънчева енергия, зелени сгради и еко управление, и  Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво.

Чрез посещението в Осло и участието в семинара се засилиха двустранните взаимоотношения чрез сътрудничество и повишена информираност в сферата на намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата; зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, зелени сгради и еко управление, подобрено използване на ресурсите на общинско ниво между общини, компании и институции от Норвегия и Община Шабла. Споделиха се добри практики, знания и технологии.

c