Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

Представиха европейските проекти, част от развитието на Добрич

На конференция „Европа в България: Общо бъдеще“ представиха европейските проекти, по които работи общината – интегриран градски транспорт с нови GPS системи, нови светофари и електрически автобуси, обновяване на детски градини и училища, публични сгради и спортна инфраструктура, енергийна ефективност на многофамилните сгради

Росица Йорданова, заместник-кмет по икономическо развитие и европейски фондове на Община град Добрич представи информация, какво се случва с европейските фондове. Това се случи на конференцията „Европа в България: Общо бъдеще“ предвидена днес (7 февруари 2023 г.) в БТА Добрич.

Град Добрич получи финансиране от европейската оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за разработване на интегрирана система за градски транспорт. Общата стойност на проекта е 8,2 млн. лв., като безвъзмездните средства възлизат на 7,8 млн. лв.

Проектът включва различни интегрирани дейности, като изграждане на интелигентна транспортна система, регулиране на светофарите на кръстовищата, система за управление на обществения транспорт и монтиране на електронни информационни табла на спирките.

В рамките на проекта “Развитие на интегрирана система на градския транспорт” вече са закупени 4 електробуса, зарядни станции и трансформаторна машина, както и модернизация на съществуващата транспортна инфраструктура. Крайната цел на проекта е да се подобри достъпността и ефективността на градския транспорт за гражданите на Добрич.

По проекта са финансирани инвестиции в реконструкцията на бул. "Добричка епопея", надградена е и схемата за велосипедно движение в Добрич чрез създаване на нови велоалеи. Предвижда се изграждане на системата за позициониране (чрез GPS) на колите и бордовото им оборудване за 50 автобус, както и интегрирането на бордови компютри с тъч дисплей.

Създаването на интелигентната транспортна система включва доставката на оборудване и ремонта на 21 светофарни уредби в града. Предвижда се монтаж на система за локално управление на пешеходен светофар, включително изграждане на LED прожектори за осветяване на пешеходци. Ще бъдат осигурени сензори за регистриране на трафика, обработка на данните от движението на колите и ще бъде създаден Център за управление на трафика.

Договорът за реализацията на тези задачи е подписан в края на януари тази година, а срокът на изпълнението му е 230 календарни дни.

С изпълнението на проекта се подобрява качеството на транспортното обслужване на гражданите, както и на пътуванията по различни маршрути, по които се намират важни обществени обекти – училища, болници, институции.

По ПВУ ще бъдат обновени детски градини и училища, публични сгради, спортна инфраструктура. Вече текат и срещи с хората за възможностите да се постигне енергийна ефективност на сградите, за което Община Добрич разполага с 30 милиона лева.

c