Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Предлагат „Градски транспорт Добрич“ да вземе 5,1 млн. лв. дълг за 20 нови автобуса

Предложение за търсене на финансиране в размер на 5 100 000 лева за закупуване на 20 нови автобуса за „Градски транспорт Добрич“ ще бъде обсъждано на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Припомняме, че преди дни обявената обществена поръчка за закупуването на 15 стари автобуса беше спряно по настояване на кмета Йордан Йорданов.

В докладната записка на заместник-кмета Росица Йорданова се посочва, че на 26 януари местният парламент е приел  бизнес задача за Управление и развитие на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД за 2021 година. в която е заложена необходимостта от  закупуване на  допълнително минимум 20 превозни средства 8-9 метрови нископодови 52-55 местни автобуси, което изисква инвестиция в размер на около 2 500 000 € без ДДС.

С писма от февруари, май и октомври „ОТП Лизинг ЕООД“ (ОТПЛ) и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, (РФГР) дават одобрение „Градски транспорт Добрич“ ЕООД да сключи договор за финансов лизинг с параметри до 4,5 млн. лв. без ДДС, лизингов срок до96 месеца и лихва към дата на  офертата 1,87% годишно и първоначална вноска от 10%, но не по-малко от 500 000 лева при индикативна стойност на проекта обхват на инвестицията до 5 000 000 (пет милиона) лева без ДДС. Средствата за първоначална вноска до 10%, ДДС и пускови разходи ще  бъдат осигурени с банков кредит от  Общинска Банка АД в размер до 600 000 (шестстотин хиляди) лева.

Скандал около обществена поръчка за 15 стари автобуса в Добрич

Вече два пъти Общинският съвет  отказа  поемането на дългосрочен дълг в размер на 5,1 млн. лв. чрез сключване на договор за финансов лизинг от общинското дружество „Градски транспорт Добрич” ЕООД с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, който  да се използва за закупуване на поне 20 фабрично нови 9-10 метрови, нископодови дизелови автобуси за обслужване на транспортната схема на Добрич.

След това от „Градски транспорт Добрич“ обявиха обществена поръчка, като покана за участие в процедура “пряко договаряне” беше отправена само до една фирма – ФАКТОР-П ЕООД.  Преди още да изтече срокът за представяне на офертите репортер на Про Нюз Добрич откри на паркинга на компанията четири автобуса, които имаха електронен надпис „Градски транспорт“.

Часове преди да изтече крайният срок за подаване на оферти,  управителят на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД Катя Петкова публикува в Агенцията за обществени поръчки решение за прекратяване на обществената поръчка. Мотивът й, че са „необходими съществени промени в условията й, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Като друга причина се изтъква необходимостта от залагането на допълнителни технически параметри и изисквания по техническата спецификация.“.

c