Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Позиция на ГЕРБ за върнатото решение на ОбС за поемане на дълг за „Индустриален парк Добрич“

От офиса  на ПП ГЕРБ Добрич бе разпространено становище относно върнатото Решение на Общински съвет от 25.07.2023г. за поемане на дългосрочен дълг от „Индустриален парк Добрич“ ЕООД и Община Добрич. 

В него се посочва:

"Областният управител върна за ново обсъждане решението на Общинския съвет на Добрич за поемане на дългосрочен дълг за реализация на проекта за изграждане на индустриален парк в Добрич. Ново обсъждане обаче не беше осъществено поради бездействието на председателя на Общинския съвет. Това доведе до мълчаливо потвърждаване на взетото решение, което на практика означава, че той е изразил волята на целия колективен орган – Общинския съвет, по потвърждаването на решението без да има това право. 

В резултат на това днес Областният управител оспори решението на Общинския съвет за поемането на дългосрочния дълг пред Административен съд - Добрич. 

Областният управител обжалва в съда решения на ОбС Добрич за нов дълг и промяна на предишен

Стана точно това, за което алармирахме вчера на заседанието на Общинския Съвет в опит да включим в дневния ред въпроса за поемане на дългосрочния дълг за реализацията на този проект. И не, това не беше опит да бламираме областния управител, както се твърди, а напротив - да положим усилия за приемането на законосъобразно решение за поемането на дълга, което щеше да предотврати съдебната процедура по оспорването на върнатото решение.

Колеги от Места коалиция ДБГ, НДСВ, ССД, ГН, провалът на проекта за индустриален парк Добрич ще тежи на вашата съвест. Заедно с кмета си играете със съдбата на цял областен град. Цели осем години имитация на дейност и нищо друго освен празни приказки и обещания. Стига!"

c