Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Популацията на дребен дивеч в Добруджа расте, въпреки безводието и липсата на достатъчно зелени площи

Подхранването на дивеча се осигурява от ловците в партньорство с арендатори и кооператори

На 13 август е открит ловният сезон за дребен дивеч за 2022/2023 година. По традиция и по закон ловният сезон се открива втората събота от месец август. Основният дивеч са пъдпъдъци  и гургулици. В началото на сезона се бележи среден успех в лова, но безводието и липасата на зелени площи в полетата води и до липсата на голяма популация на дребния дивеч. Това е общонационален проблем и дава отражение не само върху птиците, но и за зайците.

За зимното подхранване на дивите животни от “ЛРД Добрич” купуват концентриран фураж и лечебна сол, която се разпределя между 33-те ловно-рибарски дружини в област Добрич. Отделно от това всяка дружина има собствена организация за снабдяване чрез остатъци от жертвата, работа с арендатори и кооперации.

Една от основните задачи на ловните дружества е именно поддържането и подхранването на дивеча. За да има дивеч, трябва да има подхранване, охрана, изкуствено разследване на дивеч. Всяка година се разселват около 1300 яребици и фазани, а от миналата година са разселени и 160 заека. Националното сдружение на ловците има ферма в Луковит, която се занимава с изкуствено разселване на зайци. Разслеването само на един заек може да струва до 140 лева. Критерият за раселване на зайци по дружини е приносът им към намаляване на хищническата опасност в районите им. В същото време се увеличава и популацията на дивата свиня, но все още не е разрешено да се ловува едър дивеч.

Преслав НЕЙЧЕВ

c