Събота, 03 юни 2023

03.06.2023

Последвайте ни

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2021 г. на Община Тервел

Председателят на Общински съвет град Тервел – Мария Гочева

на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища, читалищните настоятелства, синдикати, представителите на спорта и цялата общественост на

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на  бюджет 2021 г. на Община Тервел

Уважаеми съграждани,

Предстои представяне, обсъждане и приемане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджета на община Тервел за 2021 г. по показатели, по които той е приет. На Вашето внимание, на електронната страница на Община Тервел, в раздел “Новини“ е представен доклад за изпълнението на бюджета и информация за изпълнението на фискалните цели и прогнози за периода 2022-2024 г.,отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел за 2021 г.

В тази връзка Ви каним на публично обсъждане на 06 Юли 2022 г. /сряда/ от 15.00 часа в залата на Община Тервел.

Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, както и Вашите становища са от изключителна важност и се надявам да уважите поканата.

Мария Гочева

Председател на Общински съвет - град Тервел

c