Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Подходът на Интегрираните териториални инвестиции е в сърцето на бъдещото развитие на регионите, смята доц. д-р Георги Николов от УНСС

Подходът на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) е в сърцето на бъдещото равитие на регионите. Това каза доц. д-р Георги Николов, ръководител катедра "Регионално развитие" в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), по време на заключителната конференция по проекта "Европа в България: Общо бъдеще", която се провежда в Националния пресклуб на БТА във Велико Търново. Според него е ключово възприемането на модела, по който работи Европейската комисия и който включва взаимодействие между администрации, бизнес, заинтересовани страни и не на последно място журналисти, които трябва да бъдат ангажирани с това да направят терминологията по-достъпна за обществото.
По думите на доц. д-р Николов през годините са допуснати грешки по отношение на ИТИ, но те са били осъзнати и е започнал процес на стратегиране, съобразен с идеите на Европейския съюз за развитието на регионите. Той подчерта, че предизвикателството е в това, че взаимодействието между хората и институциите е ключово. По думите му местните власти трябва да положат усилия в посока на това да създават по-благоприятна среда, за да се преустановят процесите на миграция.
Доц. д-р Георги Николов изрази мнение, че в страната е много ниско нивото на междуобщинско сътрудничество и това е един от проблемите, с които трябва да се справим като общество. Според него сред проблемите в изискванията при изготвяне на проекти са кратките срокове, тъй като общините и бизнесът имат нужда от малко повече време да оформят общи идеи. "Новата структура на регионалните съвети беше направена така, че бизнесът да влезе в нея и да се работи към издигане на авторитета на различни професии, които са проблемни към момента, а изграждането на мрежи и партньорства е ключът към разрешаването на трудностите в обществото", каза още той.
Според доц. д-р Николов през последните две години в съседните държави много слабо се работи по темата ЕС, кохезия. "Много е важно ние да не спираме да работим в партньорството и в изграждането на тези мрежи. На България й отива да бъде регионален лидер", коментира той. "Tрябва да следваме моделите за изграждане на ИТИ и да се стараем те да бъдат въвеждани в регионите", отбеляза доц. д-р Георги Николов. Той подчерта, че трябва да се търсят общи опорни точки, върху които да се изграждат сътрудничества. "Много е важно колко ще бъдат гъвкави механизмите, които създава МРРБ, към момента са много добре замислени, но някак си общият обем и мащаб са малко прекалени и може би до средата на следващия програмен период ще трябва време да ги реализираме", каза още доц. д-р Николов.
Проектът "Европа в България: Общо бъдеще" се осъществява от българската телеграфна агенция с подкрепата на Европейската комисия, а форумът беше открит от генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Дискусията по време на закриващата конференция е разделена на няколко тематични панела - "Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на регионите", "Териториално сътрудничество и по-безопасна и сигурна Европа", "По-социална и приобщаваща Европа", "Екологичен и нисковъглероден преход към нулева въглеродна икономика", "По-свързана Европа", "По-конкурентоспособна и по-умна Европа". Сред участниците са представители на местната и изпълнителната власт, на управляващите органи на различни програми, както и на висши учебни заведения. Ще бъдат показани добри примери и практики от различните общини и региони.
Основната цел на проекта "Европа в България: Общо бъдеще", който завършва официално днес, беше чрез организирането на дискусии във всички райони за планиране да се даде информация на широката общественост и заинтересованите страни за политиката на сближаване, за политическите приоритети на Европейския съюз (ЕС), за възможностите през програмен период 2021-2027 г. да се представят резултатите на местно ниво, да се очертаят предизвикателствата и начините за тяхното преодоляване.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще". 

c