Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

По двама безработни се конкурират за едно работно място в област Добрич

През май 2022 г. за едно свободно работно място, обявено в бюрата по труда в област Добрич, са се конкурирали средно по двама безработни. Това сочат данните на дирекция «Регионална служба по заетостта».

През май на работа в областта са постъпили 691 безработни, като над 83,0% от тях са устроени на първичния трудов пазар. През месеца в бюрата по труда от областта са заявени 788 работни места. Най-много те са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство - 387. Следват преработваща промишленост, селското стопанство, търговията и транспорта.   

Регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич през май са 2630, което е с 250 по-малко от предходния месец. Равнището на безработица в Добричка област се установява на 3,3%. В сравнение с май 2021 г. броят на регистрираните безработни намалява с 1353 лица, а равнището на безработица е с 1,66 процентни пункта по-ниско.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през май 2022 г. е 759. Равнището на безработица в града е 1,7% при 2,0% предходния месец, с 0,3 процентни пункта по-ниско. В сравнение с май 2021 г. се отчита намаление с 1,14 процентни пункта на равнището на безработица и намаление с 650 лица на регистрираните безработни. 

c