Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Пламен Иванов, ръководител на проект „Комплекс за възрастни и хора с увреждания в Община Враца“:Грижата за потребителя е най-важният резултат

Напредъка по проект „Комплекс за възрастни и хора с увреждания в Община Враца“ представиха днес ръководителят Пламен Иванов и екипът по проекта. Той се изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., бенефициент е Община Враца, а общата му стойност – 1 082 000 лв.
По проекта са създадени 3 центъра за обгрижване на възрастни хора със специфични потребности - за лица с психични разстройства, за лица с умствена изостаналост и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. И трите центъра са с капацитет 15 потребители. В първите два са настанени хора, живели преди това в специализирани домове в с Лозово и с. Гара Лакатник, където не са получавали необходимите им специфични грижи. „За тях е шанс да попаднат в нашите социални услуги", каза управителят на „Центъра за лица с психични разстройства" Петя Димитрова. 
Първата трудна задача, пред която се е изправил екипът, е бил подборът на персонал. „И продължава да ни притеснява, тъй като след 17 процедури по подбор още не сме запълнили всички позиции“, сподели ръководителят на проекта Пламен Иванов и допълни, че въпреки трудностите, най-важният резултат е грижата за потребителя. Той припомни, че срокът за изпълнение на проекта е 1.102021 г. – 30.06.2023 г., след което предлаганите услуги ще станат делегирани държавни дейности.
Враца е водеща в страната по отношение и на количество, и на качество на предлаганите социални услуги, посочи  зам.кмет на Община Враца Александър Владимиров, който също участва в срещата. 
 

c