Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

Пет учебни заведения в Добрич ще бъдат модернизирани и енергийно обновени

Това реши Общински съвет Добрич на днешното си заседание

Общинският съвет в Добрич единодушно подкрепи Община град Добрич да кандидатства по проект “Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност” за 5 учебни заведения в град Добрич. Предложението бе внесено от д-р Емилия Баева, зам.-кмет “Хуманитарни дейности”.

Обектите, които ще бъдат реновирани са Детска градина №32 "Зорница", Детска градина №23 "Звездица" и Детска градина №27 “Славейче”, както и Средно училище “Любен Каравелов” и Основно училище “Стефан Караджа”.

Ресорният кмет д-р Баева обърна внимание, че

Дейностите, които ще бъдат извършени са, както следва:

Детска градина №32 "Зорница" (255 деца) – топлоизолация на фасади и цокли; топло и хидроизолация по плоските покриви на всички корпуси; подмяна на старата дървена фасадна дограма с нова петкамерна PVC дограма с троен стъклопакет; хидроизолиране и смяна на настилките на балконите, терасите, в детските групи, в санитарните помещения, предверията с гардеробчета, кухненски блок и администрация; подмяна на ВиК, електрическа и отоплителна инсталации; направа на нови преградни стени в санитарните възли; полагане на нови настилки от гранитогрес и теракот в компрометираните участъци и други ремонтни дейности. Допълнително ще бъдат изградени стоманобетонна рампа в двора на градината и стълбищна платформа за хора с увреждания.

Стойността на проекта няма да надвишава допустимата безвъзмездна финансова помощ от 2 000 000 лева с ДДС. Максималната продължителност на изпълнението на проекта ще е съобразена с условието за срок на изпълнение не по-късно от 31.05.2026 г

Детска градина №23 "Звездица"подмяна на дограма, подмяна на ВиК инсталации, инсталации за енергия, отопление, вентилация, охлаждане, ремонт на санитарни възли, подобряване на достъпа на лицата с увреждания и други строително-монтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на сградата и за спестяване на енергийни, водни и други 2 ресурси.

Максималният размер на ПИИ е 2 000 000 лева с ДДС със срок на изпълнение до 35 месеца.

Детска градина №27 “Славейче”подмяна на дограма, подмяна на ВиК инсталация, инсталация за отопление, ремонт на санитарни възли, подобряване на достъпа на лицата с увреждания на цялостен обновен облик на сградата и за спестяване на енергийни, водни и други ресурси.

Максималният размер на ПИИ по Компонент 4, където попада Детската градина е в размер до 2 000 000 лева с ДДС.

Средно училище “Любен Каравелов” – реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция, която ще се изпълни чрез инженеринг, както и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището.

Максималният размер на ПИИ е 4 500 000 лева с ДДС със срок на изпълнение до 35 месеца.

Основно училище “Стефан Караджа”основен ремонт/реконструкция/основно обновяване за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция отвън и отвътре. Ще бъде подобрен достъпът на лица с увреждания до и в сградата. Дейностите по проекта ще се осъществят чрез проектиране, изпълнение на строителномонтажни работи, консултантска дейност за авторски и строителен надзор, доставка на обзавеждане и оборудване, дейности за информация, публичност и управление на проекта.

Броят на учениците и групата, в която е класирано, дава възможност за кандидатстване за финансиране по Компонент 2 на процедурата. Максималният допустим размер на исканите средства за изпълнение на инвестиция по Компонент 2 е 2 500 000 лв.

c