Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Първи звънец: Училищата с готовност и за е-обучение, финални ремонти текат в едва 2%

98% от училищата и детските градини в страната са заявили готовност за старт на учебната 2022/2023 година и за новия отоплителен сезон. Това стана ясно по време на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.

Всички образователни институции са в готовност за новата учебна година, а дни преди 15 септември намалява и броят на незаетите места за педагогически специалисти. Учебната година ще стартира присъствено, но има готовност за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда при необходимост. 100 процента са осигурили дезинфектанти, топла вода, предприети са и допълнителни мерки за намаляване на риска от инфекции.

В момента в училищата са назначени 1216 медиатори и 182 социални работници, които съдействат на учителите за приобщаване на деца и ученици в системата на образованието.Всички директори са осигурили и медицинска грижа за децата и учениците. 46 училища и детски градини ще открият учебната година в друга сграда.

Може да бъде изображение с 9 души, изправени хора и текст, който гласи 'p.ivanova di.petrova MoES BG v.stanchev al.dimitrova 6opиc repacиm'
снимка: МОН

В края на миналата седмица МОН обяви, че са сформирани 1222 екипа за обхват с 18 244 експерти, за да могат всички деца, които подлежат на образование, да бъдат обхванати от системата. Все повече деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище, са обхванати от механизма, при който си взаимодействат МОН, Министерството на труда и социалната политика, МВР и други институции. Образователният министър в служебния кабинет “Донев” увери, че цялата изпълнителна власт ще направи всичко възможно, за да не се стигне до т.нар. дървени ваканции. В МОН има събрана информация за начините на отопление на училищата в страната, за да се знае какви механизми са необходими, за да се осигурят недостигащите финансови средства.

В 2347 училища и 1799 детски градини ще започне учебната година, подготвени са всички учебни материали за учениците. Училищата разполагат със значително количество техника – компютри, електронни дъски и т.н. Ремонтите в 900 образователни институции са приключили, а там където продължават, няма да попречат на учебния процес.

“Учебната година ще започне присъствено, искам така и да остане“, декларира проф. Пенов. Той уточни, че с Министерството на здравеопазването е прието общо решение да не се прекъсва цялостният учебен процес заради Covid ситуацията.

“Когато в една паралелка има заболели деца, едва тогава може да се стигне до обучение в електронна среда на самата паралелка, а не на цялото училище”, каза министърът на образованието и науката.

Може да бъде изображение с 1 човек
проф. Сашо Пенов

Той коментира и оспорената наредба за конкурсите за директори на училища.

„Радвам се, че оспорването се случи в самото начало. Когато се уточни съдържанието на наредбата, във вида, в който отговаря на закона, тогава ще се редактира това съдържание и ще се провеждат конкурси по реда, предвиден в нея“, обясни министър Пенов. Според него от професионалните среди, а не от политическата воля трябва да излезе предложението за формата на управление на училищната дейност.

c