Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Първа копка за реконструкцията на ПГВМ "Проф. д-р Георги Павлов" в Добрич

Стартова първа копка на реконструкцията и модернизацията на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина е била направена, днес - 11.05.2018 г., информираха от Общинския пресцентъра в Добрич. Проекта който се предстои да се реализира е „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич. Събитието се е провело в сградата на ПГВМ, в  присъствието на кметът, екипът, отговорен за изпълнението на проекта, представители на организации и медии. Официален старт на строителните дейности дадоха Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов и Мирослав Вълчев, управител на фирмата, изпълняваща инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-ремонтните работи. Основната цел на проекта е да се създадат условия за модерна образователна услуга чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалната гимназия по ветеринарна медицина, която е единствена за Североизточна България и в нея се обучават ученици от седем области. С Проекта ще бъдат реализирани дейности по ремонт на учебната сграда и физкултурния салон на ПГВМ, обособяване на спортна площадка на открито, благоустройство на прилежащите площи около сградите на гимназията, обзавеждане на сградите, оборудване с модерна техника и апаратура. Проектът се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Бюджетът е в размер на 1 299 954,78 лв.
c