Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

ОУ „Хан Аспарух“ в Добрич може да се сдобие с физкултурен салон

Община Добрич подготвя проект за изграждане на нов малък физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“ в града. Финансирането ще бъде по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и съоръжения в държавните и общинските училища, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Зелена светлина за проекта трябва да даде Общинският съвет на заседанието си на 26 октомври.

В ОУ „Хан Аспарух“ в Добрич липсват условия за нормално провеждане на учебни часове по физическо възпитание и спорт, се посочва в докладната записка на администрацията. Училището е единственото в града без физкултурен салон.

Влагат 4 000 000 лв. от хазарт, за спорт в общински и държавни училища

По програма се отпускат максимум 860 000 лева за финансиране на мерки за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на малък физкултурен салон. Ако средствата надвишават максимално допустимата стойност, разликата се поема от Общината.

Кандидатстването по Годишната програма стартира на 15 октомври.

c