Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Отвориха офертите за проектиране на два пътни участъка в област Добрич

13 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 9,3 км от третокласния път III-2702 Одринци - Ведрина - гара Оборище. Индикативната стойност е 186 000 лв. без ДДС. Трасето, което се планира да бъде ремонтирано, преминава през селата Одринци и Ведрина.

Отворените оферти са на:

·        „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

·        „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

·        „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

·        „ЛОГИСТИКА“ 21 ЕООД;

·        „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

·        „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

·        „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

·        „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

·        „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

·        „Инфра про консулт“ ООД;

·        „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

·        Обединение „Ей Джей – Виа“ ДЗЗД, с участници: „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;

·        „ВИА-ПЛАН“ ЕООД.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора, включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа.

10 са отворените оферти за изработване на технически проект за преустройство на съществуващото четириклонно кръстовище в кръгово при пресичането на третокласния път III-9002 Генерал Тошево – Дропла, при 24-ти км, с път III-9701 Малина - Методиево. Индикативната й стойност е 50 000 лв. без ДДС. Целта е повишаване безопасността на автомобилния трафик.

Отворените оферти са на:

·        „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

·        „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

·        „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;

·        „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

·        „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;

·        „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

·        „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

·        „Инфра про консулт“ ООД;

·        Обединение „Ей Джей – Виа“ ДЗЗД,в което участват: „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;

·        „ВИА-ПЛАН“ ЕООД.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

c