Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Отворени са офертите за зимното поддържане в област Добрич

Отворени са офертите в обществените поръчки за избор на изпълнители за зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища за зима 2022/2023.

Обявените поръчки са по ускорена процедура, за да се подсигури предстоящия зимен сезон. Това се предприема, за да се минимизират рисковете републиканските пътища да останат без поддържане през зимните месеци, тъй като срокът за провеждането и завършването на откритата обществена поръчка с подписването на договор отнема минимум 6 месеца.

За ОПУ Добрич са отворени две оферти. Те са на ДЗЗД „Зима Добрич“, с участници: „Пътно строителство“ АД и „Пътища и мостове“ ЕООД, и на Обединение „Зимно поддържане - Добрич 2022“ ДЗЗД, в което влизат: „БГ Ленд Ко“ АД и „Стилстрой-М“ ООД. Индикативната стойност е 7 421 726 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 823 км;

Срокът за изпълнение на договорите по обявените ускорени процедури ще бъде не повече от 7 месеца. Индикативната стойност на обществените поръчки е определена съобразно бюджета на АПИ за поддържане на 20 000 км републиканска пътна мрежа.

c