Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Отново питат работодателите в област Добрич за потребностите им от работници

Агенцията по заетостта отново стартира проучване сред работодателите в България за техните потребности от работна сила, съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетостта” във Варна. Втората за годината анкета се провежда  в периода 1 септември-15 октомври и ще продължи проследяването на тенденциите за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът в краткосрочен и средносрочен план.

В отговор на създалата се ситуация, свързана с COVID-19, работодателите ще могат да споделят и очакванията си за влиянието, което COVID-кризата може да окаже върху евентуалното освобождаване или наемане на нов персонал.

Анкетирането и този път ще обхване първоначално работодатели от формирана национално представителна извадка, представяща всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната. На разположение на работодателите е актуализиран анкетен формуляр, в който могат да посочат от какви специалисти със средно и висше образование ще имат нужда през следващите 12 месеца и след по-дълъг период – от 3 до 5 години. Те отново ще могат да очертаят и най-необходимите компетентности и умения, които трябва да притежава търсеният от тях персонал.

c