Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Отчетоха 810 лева средна заплата в област Добрич

Средната брутна месечна работна заплата в област Добрич за януари тази година е била 790 лв., за февруари - 786 лв. и за март - 810 лева, съобщиха от Териториалното статистическо бюро. През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна заплата за областта e 796 лв. при 1 077 лв. за страната. В сравнение с останалите области Добрич се нарежда на 21-о място по показателя средна работна заплата. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 456 лв., София - 1 074 лв., и Стара Загора - 1 052  лв., а най-ниско във Видин - 710 лв., Благоевград - 721 лв. и Кюстендил - 754 лева. В област Добрич най-високи са заплатите в сектора „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, където получават средно по 1 279 лв. В сектора на държавното управление средното възнаграждение е 1 040 лв., в образованието - 948 лв. и т.н. В дъното на таблицата са работещите в строителството със средна заплата от 599 лв. В хотелиерството и ресторантьорство средното възнаграждение е 715 лева.
c