Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Отбелязваме Световния ден на бежанеца

На 20 юни отбелязваме Световния ден на бежанеца в израз на съпричастност и солидарност със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родината си поради конфликти и преследване.

Агенцията на ООН за бежанците работи заедно със своите партньори и бежанските общности всеки ден, за да помогне на хората, принудени да напуснат домовете си, да получат достъп до тези услуги и да бъдат пълноценна част от обществото.

От 2001 година светът отбелязва Деня на бежанците, след взето решение на Общото събрание на ООН. Датата съвпада с влизането в сила през 1974 г. на бежанската конвенция на Африка, приета от Организацията за африканско единство.

Повече от 60 милиона души са принудени да напуснат домовете си поради войни и гонения. Жертвите на войните обаче са майки, бащи, синове, дъщери. Разделените семейства от военни конфликти са много.

У нас битуват страхове, свързани с бежанците. Един от тях е свързан с тероризма, но за последните 5 години няма случай на бежанец, който да е свързан с подобен акт в България.

Които и да са те, хората, принудени да бягат, трябва да бъдат третирани с достойнство. Всеки може да потърси защита, независимо кой е или в какво вярва. Не подлежи на обсъждане: търсенето на безопасност е човешко право.

Откъдето и да идват, хората, принудени да бягат, трябва да бъдат добре дошли. Бежанци идват от всички краища на земното кълбо. За да се измъкнат от опасността, те могат да вземат самолет, лодка или да пътуват пеша. Това, което остава универсално, е правото да се търси безопасност.

Всеки път , когато хората са принудени да бягат, те имат право да бъдат защитени. Каквато и да е заплахата – война, насилие, преследване, всеки заслужава защита. Всеки има право да бъде в безопасност.

c