Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Отбелязваме Европейския ден на езиците

На 26 септември се отбелязва Европейският ден на езиците. Представлявани от 46-те държави-членки на Съвета на Европа, 700 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа.

По инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург, от 2001 година Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември.

Целта на този празник е да подчертае значението на всички езици и култури, да накара хората да осъзнаят предимствата от владеенето им, да насърчи многоезичието и да мотивира европейците да учат чужди езици през целия си живот.

Идеята е да се съхрани богатото наследство от над 200 европейски езици. 

Съществуват около 225 местни езика в Европа, което е около 3% от световните езици. Повечето европейски езици са от индоевропейски произход. От към края на 18 век, най-разпространеният език в Европа е бил руският, който заменил френския. Броейки само хората, чийто роден език е руският, около 150 милиона говорят руски ежедневно, следван от немския език - ок. 95 млн., турски- 80 млн., английски и френски са с по около 65 милиона говорещи, италиански- 60 милиона, испански - 40 милиона и т.н. Българският език е говорим от около 7 милиона само в България. Що се отнася до изучаването на езиците, английският е на челно място по брой изучаващи го в Европа, следван от немския, френския, италианския, руския и испанския.

Според проучване на Европейския съюз „Европейците и техните езици“ 56% от гражданите на ЕС говорят език, различен от техния майчин, но 44% признават, че не знаят друг език освен своя роден. Въпреки това, 28% имат познания по два чужди езика. Сред гражданите на ЕС, 38% посочват, че владеят английски език, следвани от 14%, които владеят френски или немски, 7% руски, 5% испански и 3% италиански език. Типичният многоезичен европеец е студент или някой с мениджърски пост, или някой, роден в държава, където езикът на родителите му е различен от основния език в държавата.

c