Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

От днес бежанците от Украйна могат да се регистрират в бюрата по труда по проект „Солидарност“

Агенцията по заетостта стартира от днес проекта „Солидарност”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Чрез него ще се окаже подкрепа за бърза трудова интеграция на бежанци от Украйна с осигурен достъп до пазара на труда, съобщават от Агенцията. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 46 594 860 лева.

Чрез включването си в проекта украинските граждани ще имат възможност за:

  • ·         получаване на психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа;
  • ·         включване в субсидирана заетост на пълно или непълно работно време на база минимална работна заплата за период до 3 месеца;
  • ·         получаване на подкрепа на работното място посредством осигурен от работодателя ментор;
  • ·         получаване на интеграционна добавка, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет в размер на 356,00 лв. на месец за период до 3 месеца.

За да се възползват от тези услуги, украинските граждани трябва да се регистрират в Дирекциите „Бюро по труда” и на място да подават заявленията си. 

Работодателите, желаещи да се включат в проект „Солидарност” и да наемат лица от целевата група, ще могат да подават заявление за включване в проекта само чрез електронна платформа.

В периода на субсидираната заетост те ще получават средства за възнаграждения на наетите украинци в размер на минималната работна заплата (710,00 лв.) и дължимите осигуровки за сметка на работодателите, както и стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване – за останалите на работа лица след периода на субсидирана заетост, изчислени върху установената за страната минимална работна заплата.

c