Събота, 25 март 2023

25.03.2023

Последвайте ни

Освобождават от наем общински обекти в Добрич, затворили заради Covid-19

Наемателите на общински обекти в Добрич, които са преустановили работа поради въведените временни противоепидемични мерки срещу Covid-19, се освобождават от заплащането на наем, разпореди кметът Йордан Йорданов със своя заповед. Тя се основава на решение на Общинския съвет.

Според нея се освобождават изцяло от заплащане на наем търговци и юридически лица с нестопанска цел, които са наематели на общински обекти, чиято дейност е преустановена в резултат на   заповедта на здравния министър от 25 ноември. На тези, които са  платили наемите си, сумата ще бъде приспадната от дължим наем за следващ период.

Наемателите трябва да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейност на територията на общината. Да нямат задължения за неплатени наеми, данъци и такси към Общината към датата на кандидатстване. Те трябва да не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация. 

Заявленията се приемат от 8-и до 18-и януари, включително.

Заявлението се подава на 3-то работно място в „Център за услуги и информация“ на Община град Добрич.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете по-долу:

c