Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Още един автомобил за разнос на храна от Домашния патронаж ще има Община Тервел

Община Тервел подписа договор с фонд „Социална закрила“ при МТСП за финансиране доставката на автомобил за разнос на храна, приготвена в Домашен социален патронаж. Финансовата подкрепа е на стойност 35 778 лева.

От публикуваната от финансиращата институция информация е видно, че с проекти за автомобили са кандидатствали 124 общини. Одобрени за финансиране са 88 проекта, като съгласно обявените оценки, проектът на Община Тервел е сред първите десет проекта, получили най-висока оценка при класирането.

Общината следва да обяви обществена поръчка от вида публично състезание, за да достави автомобила. Той, заедно с доставените два автомобила за патронажа през миналата година, ще позволи пълно обновяване на автомобилния парк на социалната услуга.

Старите автомобили на патронажа, които са в употреба от 2012-2013 г., ще бъдат предоставени на други общински звена, които имат нужда от тях, за да организират по-добре работата си.

От 3 януари тази година Домашният социален патронаж в Тервел обслужва 380 лица, сред които 200 потребители на услугата „Топъл обяд“.  

c