Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

Още два дни отстъпка от данъка

Остават 2 дни, в които физическите лица могат да подадат годишните си декларации по електронен път и да ползват  5% отстъпка  от данъка за довнасяне, напомнят от НАП Варна.

Всеки, който декларира доходите си до 31 март 2022 г. с персонален код или електронен подпис, може да се възползва от отстъпката при заплащане на дължимия данък. Отстъпката не може да надвишава размера от 500 лв. Допълнително условие е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне, също в срок до 31 март 2022 г. До момента 17 177  варненци са декларирали доходите си по електронен път, а общо постъпилите годишни декларации в  офиса на Агенцията във Варна са 21 676. От НАП очакват още близо 16 000 варненци да декларират доходите си до края на данъчната кампания.

Годишната декларация се подава от физическите лица до 3 май на 2022 година. Декларацията се подава от всички граждани, получили през 2021 година доходи по извънтрудови правоотношения. Работилите по граждански договор през изминалата година  подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Доходите си пред НАП декларират и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от наеми, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

НАП Варна съветва своите клиенти да пестят времето си, като  използват електронните услуги на приходната агенция.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци, гражданите могат да  намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и националния телефон на приходната агенция 0700 18 700.

c