Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

ООН отбелязва Световния ден на аудиовизуалното наследство

На 27 октомври Организацията на обединените нации отбелязва Световния ден на аудиовизуалното наследство. Аудиовизуалните архиви ни разказват истории за живота и културите на хората от цял свят. Те представляват безценно наследство, което е потвърждение на нашата колективна памет и ценен източник на знания, тъй като отразяват културното, социалното и езиковото разнообразие на нашите общности.

Те ни помагат да растем и да разберем света, който всички споделяме. Съхраняването на това наследство и гарантирането, че то остава достъпно за обществеността и бъдещите поколения, е жизненоважна цел за всички институции, занимаващи се с архиви, както и за обществото като цяло.

Световният ден на аудиовизуалното наследство (WDAH) дава повод за повишаване на общата осведоменост за необходимостта от предприемане на спешни мерки и за признаване на важността на аудиовизуалните документи. Той служи като възможност за държавите-членки да оценят работата си по отношение на прилагането на Препоръката от 2015 г. относно опазването и достъпа до документалното наследство, включително в цифрова форма. Насърчава се свободният поток на идеи чрез думи и изображения, като представяне на нашето споделено наследство и памет.

Чрез инициативи, като Световния ден на аудиовизуалното наследство, се насърчава работата на професионалистите по опазване на нашето аудиовизуално наследство.

В този ден по света се конкурси, като например конкурс за лого, за популяризиране на Световния ден за аудио-визуално наследство; дейности на местно равнище с подкрепата на националните филмови архиви, аудиовизуалните общества, телевизионните или радиостанциите и правителствата; кръгли маси, конференции и обществени дебати относно необходимостта от запазване на аудио-визуалните документи; филмови прожекции.

c