Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Окончателно: Бившата председателка на читалище „Йордан Йовков“ е оправдана

Влезе в сила оправдателната присъда на Окръжен съд – Добрич по отношение на бившата председателка на читалище „Йордан Йовков“ Юлия Дрекова.

Тя е призната за невинна по обвинението, че в периода от 2004 г. до 2014 г., в качеството си на длъжностно лице  не е изпълнявала служебните си задължения, като не е контролирала изпълнението на задълженията на дружество по 4 договора за съвместна дейност. Според обвинението срещу нея това е имало за цел да набави облага за две дружества в размер на 262 937.52 лв., а настъпилите вреди за читалището са били на стойност 611 885.95 лв. и то е свързано с даването под наем на общинска собственост.

Срещу оправдателната присъда, произнесена от Окръжния съд, е постъпил протест пред Апелативния съд във Варна. Той отменя първия съдебен акт и осъжда Дрекова условно за нанесени щети на читалището на стойност 485 171.37 лева. Налага й глоба и я лишава от право да заема обществена длъжност като председател на читалище за срок от 5 години. Тази присъда е обжалвана от Дрекова пред Върховния касационен съд. Негов тричленен състав отменя присъдата и оправдава подсъдимата по обвинението да е извършила престъпление по служба. Решението на ВКС не подлежи на обжалване, с което и оправдателната присъда влиза в сила.

c