Неделя, 10 декември 2023

10.12.2023

Последвайте ни

ОИЦ – Добрич популяризира европейското финансиране по време на Деня на полето

С изнесена приемна и информационен щанд Областният информационен център в Добрич  се включи във второто издание на инициативата „Ден на полето“, организирана от Добруджански съюз на зърнопроизводителите.

Експертите от информационния център предоставиха на изложителите и посетителите актуална информация за възможностите за финансиране с европейски средства. Основно интересът бе насочен към предстоящите процедури на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

До края на годината се очаква да стартира приемът на проектни предложения по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с индикативен бюджет от 20 млн. евро. Тя ще финансира с до 200 000 евро безвъзмездно проекти на земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Допустими ще са инвестиции в неземеделски дейности като производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, дейности свързани с развитие на занаятите и др.

Всички посетители на щанда получиха рекламни и информационни материали осигурени от Областен информационен център - Добрич.

Припомняме, че в тридневният земеделски форум от 25 до 27 юли се включиха над 60 фирми предлагащи семена, препарати за растителна защита и земеделска техника.

 

c