Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Одобриха три маломерни паралелки в две училища в Добрич

Общинският съвет на Добрич одобри формирането на маломерни паралелки в две добрички училища - ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и Спортното училище „Г. С. Раковски“.

Предложенията за образуване на паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив са съгласувани с РУО и бяха разгледани днес след постъпили докладни от директорите на учебните заведения.

В ОУ „Никола Й. Вапцаров“ се образува на една паралелка в 4 клас с 13 ученици и една паралелка в 7 клас с 14 ученици. Мотивът е, че посочените паралелки са общообразователни и единствени в училището и е невъзможно да бъдат слети с други. В Спортното училище се обособява една паралелка в 5 клас с 12 ученици, която е единствена и специфична за училището и е невъзможно да се обедини с друга.

Средствата за обезпечаване на учебния процес са осигурени в рамките на утвърдените за училищата бюджети.

c