Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Одобриха концепция и правилник за цялостна организация на Индустриален парк – Добрич

Площта на бизнес парка ще е 344 540 кв.м.

Съветниците в Общински съвет Добрич одобриха Концепция за Индустриален парк – Добрич и Правилник за цялостната организация в Индустриален парк – Добрич. Общата площ на бизнес парка ще е 344 540 кв.м., след актуализация и добавяне на два допълнителни имота към първоначално предвидената площ.

С Решение № 44-1 от 9 февруари 2023 г., на Общински съвет град Добрич е учредено ЕООД „Индустриален парк“. За успешното регистриране на парка в Регистъра на Индустриалните паркове, създаден и поддържан от министъра на икономиката и съгласно изискванията от Закона за индустриалните паркове, Общинският съвет взе решение за създаване на индустриален парк /като обект/, което съдържа наименование и тип на парка, площ на територията на парка, както и концепция за индустриалния парк и на правилника за цялостната организация.

c