Неделя, 04 юни 2023

04.06.2023

Последвайте ни

Общо четирима румънски полицаи ще охраняват Балчик и к.к. „Албена“ през активния летен сезон

Общинският съвет на Балчик одобри да бъдат отпуснати до 10 000 лева за тяхната издръжка

Местният парламент на Балчик одобри да бъдат отпуснати до 10 000 лева от общинския бюджет за настаняване и изхранване на общо четирима румънски полицаи, които да работят съвместно с българските си колеги на територията на общината по време на летния туристически сезон.

По двама румънски служители ще участват в патрулно-постова дейност за гарантиране на сигурността, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността в периодите 1 – 31 юли и 1 – 31 август.

Докладната записка е внесена от кмета на Община Балчик Николай Ангелов след постъпило искане на директора на Областната дирекция (ОД) на Министерството на вътрешните работи (МВР) ст. комисар Цветан Пировски.

„През предстоящия летен туристически сезон на 2023 г. се очаква за поредна година основната група от летуващи туристи да бъдат румънските граждани“, посочва ст. комисар Пировски в своето искане. „Практиката от последните години показва, че присъствието на румънски полицейски служители, патрулиращи съвместно с български полицаи, на територията на гр. Балчик и к.к. „Албена“ е ползотворна и дава положителни резултати, особено при превенцията на правонарушенията“, допълва той.

Ст. комисар Пировски припомня, че на 28 юни 2010 г. в Гюргево между вътрешното министерство на България и Главния инспекторат на Румънската полиция са подписани „Правила за извършване на съвместни действия на пътните полицаи в пограничните райони и осъществяване на съвместна патрулно-постова дейност за опазване на обществения ред“. В съответствие с тях вече 11 години в Белия град и курортен комплекс „Албена“ български и румънски служители на реда си партнират през активния летен туристически сезон.

 

c