Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Общината кандидатства с проект за автомобил за патронажа в Тервел

Община Тервел внесе във Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика проект за доставка на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна от Домашен социален патронаж в гр. Тервел. Проектът е на стойност 40 200,00 лв. с ДДС. Техническите характеристики на автомобила, за който се кандидатства са: обем на товарната зона минимум 3 куб.м., вид гориво – дизел, места 1+1, покритие на товарната зона, позволяващо почистване и дезинфекциране. Автомобилът ще се ползва за разнос на храна на лицата, които ползват домашен социален патронаж в гр. Тервел и включените в проект „Топъл обяд“.

Община Тервел участва с проекти във всички целеви програми на Фонд „Социална закрила“ през последните повече от 10 години. Фондът е бил донор на няколко проекта на общината – проект „Обществена трапезария“ за няколко поредни години, проект за доставка на професионално кухненско оборудване за домашния патронаж в Тервел – през 2018 г . и за допълване на оборудването - през настоящата 2022 г. Към момента всички единици оборудване в ДСП Тервел са подменени с нови. Също с финансовата подкрепа на Фонда бе направен нов покрив с метални ферми и покритие от керемиди над основния корпус на сградата на Дома за стари хора през 2020 г. С друг проект от фонда през 2019 г. пък бе финансирано първото издание на фестивала „Златна възраст“ , който се организира всяка година от екипа и домуващите в дома в с. Полк. Савово.

c