Събота, 25 март 2023

25.03.2023

Последвайте ни

Община Тервел планира бюджет за 2022 година в размер на 19,2 милиона лева

Проектобюджетът на Община Тервел за 2022 година възлиза на 19 223 377 лева, сочат общинските документи. За сравнение през 2021 година добруджанската община е разполагала със 17,2 млн. лева.

Собствените приходи в тазгодишния бюджет са формирани в размер на 3 397 918 лева, като основен дял заемат приходите от собственост, общинските такси и данъчните приходи. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 10,2 млн. лева, а изравнителната субсидия – 1 879 400 лв.

За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища се предвиждат 187 000 лева. Планира се целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 168 300 лв. В бюджета са включени и преходни остатъци от 2021 г. в размер на 2 975 028 лева.

Разходите за делегирани от държавата дейности ще бъдат почти 11 милиона лева, а за местни дейности – 7,6 млн. лв. С 582 745 лева ще бъдат дофинансирани държавните дейности.

От администрацията посочват, че балансираността на така предложения проектобюджет, в условията на финансова и икономическа криза, гарантира финансовата устойчивост на Общината.

c