Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Община Каварна с проект за безплатни компостери за домакинствата

Община Каварна извършва проучване за нагласите на населението за безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци. Проучването е с цел Общината да може да кандидатства с проект по ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор ''Управление на отпадъците''.

От 6-ти юни до 6-ти юли 2022 г. жителите на всички села и град Каварна могат да попълнят анкета и подадат заявление за получаването на безплатен компостер за домашно компостиране.

Гражданите трябва да са собственици на имота, върху който ще се разположи компостера, като в един имот ще се разположи един компостер.

Желаещите да включат в анкетирането трябва да подадат заявление по образец с приложен към него документ за собственост на имота.

Заявлението може да бъде получено в деловодството на община Каварна (ул. „Добротица“ №26), в кметства в населените места или да се изтегли от сайта на община Каварна.

Документите се подават лично в деловодството на община Каварна, в кметствата в населените места, както и на e-mail: eu@kavarna.bg

Какво е компостиране?

Това е процес на разграждане на биоразградими отпадъци в присъствието на кислород, под действието на множество микро и макроорганизми – бактерии, гъби, червеи, охлюви, мравки при подходящи стойности на влага и температура. Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци, крайният резултат от който е получаването на един изключително полезен продукт богат на органични съставки, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата. Всеки от нас може лесно да си направи компост; няма разход на електроенергия, няма разходи за поддръжка, полезен е както за нас, така и за околната среда.

Защо да компостираме?

Bъвeждaнeтo нa ĸoмпocтepитe имa пpяĸ eфeĸт, тъй ĸaтo ceмeйcтвaтa щe мoгaт дa cъбиpaт cвoитe зeлeни oтпaдъци и дa нe ги изxвъpлят в oбщитe cъдoвe или на нерегламентирани места. Oбщинa Каварна плaщa oтчиcлeния нa дъpжaвaтa зa oтпaдъцитe, ĸoитo дeпoниpaмe нa дeпoтo. C тeзи ĸoмпocтepи ce oпитвaмe дa пoĸaжeм нa xopaтa, чe ocтaвяйĸи зeлeнaтa мaca и другите биоразградими отпадъци в двopa зa ĸoмпocтиpaнe и използването им cлeд няĸoлĸo мeceцa като компост, щe пoмoгнaт нa вcичĸи за намаляване количеството на крайно депонираните отпадъци и намаляване замърсяването на населените места с растителни отпадъци.

Чрез правенето на собствен компост:

·         спестяваме пари като намаляваме необходимостта от закупуването на подобрители за почвата, изкуствени и органични торове;

·         подпомагаме себе си и нашата околна среда;

·         всеки от нас генерира около 500 кг. отпадъци годишно; приблизително 30-40% от това количество са органични отпадъци, които вместо да бъдат депонирани на депо могат да бъдат компостирани и оползотворявани;

·         ще изпълним изискванията и целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци.

c