Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Община Генерал Тошево ще наеме с минимална заплата 51 безработни

Предстои Община Генерал Тошево да наеме 51 трайно безработни жители за период от 12 месеца в рамките на проект „Работа“, който Агенция по заетостта изпълнява чрез дирекция „Бюро по труда“ – Генерал Тошево. Наетите лица ще бъдат насочени за работа както в града, така и в голяма част от селата на общината при 8-часов работен ден на минимална работна заплата. Основните дейности, с които ще бъдат ангажирани, са почистване на зелени площи, поддържане хигиена на уличната мрежа, косене на общински пътища и неспецифични строителни работи, информираха от Община Генерал Тошево. Целта на проекта е преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на безработица. Приоритетно подкрепа ще бъде предоставяна към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост. В години на членство в Европейския съюз, програмите за временна заетост са един от инструментите, чрез които община Генерал Тошево може да влияе положително върху трудовия пазар в региона. Само за последните 5 години повече от 1000 човека от общината, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ – Генерал Тошево, са били включени в мерките за заетост и обучения, допълниха още от местната Общинска администрация.
c