Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Община Добричка отчете проект

Заключителна среща по проект “Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка” се проведе в община Добричка. Проектът се осъществява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. На нея присъстваха кметът на общината инж. Тошко Петков, екипът на проекта, експерти, асистенти към центъра, част от потребителите и медии. Общата стойност на проекта е в размер на 499 653 лв. Услугите са свързани с преодоляване на социалната изолация чрез оказване на помощ за социално включване на над 100 лица и деца с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 г-възраст с ограничения или в невъзможност за самообслужване. По проекта, стартирал юни 2016 г. са обучени 47 безработни лица за личен асистент, социален асистент и домашен помощник, а 55 души са общо наетите по проекта, в т.ч. и медицинска сестра, експерт „психо-социална подкрепа”, социален консултант и шофьор. Чрез закупеното транспортно средство е станало възможно придвижването на потребителите в третата по големина община в България и участието им в осеммесечните услуги за социално включване в общността. От предложените услуги са се възползвали общо 104 потребители, като добрата новина, която съобщи инж. Петков е, че предоставяните услуги след края на проекта 14 февруари, ще бъдат продължени до края на 2018 г. за около 75 души, благодарение на финансиране от републиканския бюджет. Ръководителят на проекта Даниела Тодорова потвърди, че издръжката ще им струва около 15 000 лв. месечно. Очаква се договорът за продължаване на услугите да бъде подписан в най-скоро време. В края на събитието потребители изразиха благодарност за работата на асистентите и помощниците, както и на екипа на проекта. От друга страна асистентите споделиха, че наемането им по проекта е възможност за заетост, чрез която да полагат по-добри грижи за своите близки с увреждания.
c