Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Община Добричка няма да подкрепи коригирания Бизнес план на ВиК

Община Добричка няма да подкрепи коригирания Бизнес план за развитието и дейността на „ВиК Добрич” АД за регулаторен период 2022-2026 година, гласува Общинският съвет /ОбС/ на свое заседание днес. Решено бе Общината де бъде представлявана на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от ВиК-Добрич, от кмета Соня Георгиева и тя да даде вот  въздържал се при съгласуването на коригирания Бизнес план.

Една от причините за взетото решение е, че според ОбС в документа има стратегически несъответствия и непълноти. Посочено бе, че в предложения Бизнес план не са предприети мерки и средства за привеждане на водоизточниците и санитарно-охранителните зони около тях в съответствие с изискванията. Друга причина е, че предвидените мерки и средства – 127 000 лева, за регулиране на налягането във водоснабдителната мрежа с цел намаляване на авариите и осигуряване на нормално водоснабдяване в малките населени места са крайно недостатъчни. В решението си ОбС посочва, че заложените 1 680 000 лева за рехабилитация и разширение на водопреносната мрежа с цел подобряване на предоставяната услуга са изключително малка сума – средно 335 000 лева на година.

Съветниците решиха текстът за очаквано изграждане и предоставяне на стопанисване на публични активи през периода на Бизнес плана да се прецизира в съответствие с Постановление от ноември м. г. на Министерски съвет. С него е одобрен трансфер към бюджета на Община Добричка на целеви средства за изграждане на захранващ водопровод на село Стожер от магистрален водопровод село Батово-Добрич през село Сенокос.  

c