Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Община Добрич ще тегли до 12 милиона лева кредит за нов център

До 15 юли ще бъде готово цялостното задание за проект за цялостна визия на центъра в Добрич, след което ще се обяви международен конкурс. Идеята е да се включат и архитектурни бюра от чужбина, за да изберем възможно най-доброто, заяви пред журналисти кметът на Добрич Йордан Йорданов.

Към момента е подготвена цялостната документация, направено е геодезическо заснемане, ортофото план, направен е цялостен анализ на растителността на центъра. Той показал, че много дървета са заболели, потенциално опасни са и трябва да бъдат подменени, посочи кметът. Днес фирма започна сондажи на различни места по центъра и на различна дълбочина, за да се изследват пластовете, полагани във времето. Ще се направят общо около 50 сондажа.

Международният конкурс ще трае три месеца, а месец след това ще се обяви победител. Днес е обявено обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг до 12 милиона лева, което ще стане със санкция на ОбС. Обсъждането ще се проведе на 27 юни.

Очаква се през зимните месеци да започне изриването на центъра.

Йорданов подчерта, че по центъра нищо няма да се лепи, в заданието ще бъде заложено да няма мокри процеси, а полагане на гранитни плочи, павета или друг материал върху пясък.

„Гаранцията на центъра изтече в началото на октомври 2021 г. Оттогава насам не сме спирали да работим, направили сме стъпки да се задвижи процесът за нов облик на центъра. Идеята е не само да се смени настилката,  а да се изгради нещо читаво и качествено“, изтъкна кметът. Той обясни, че когато центърът има гаранция и се предприемат някакви стъпки за нов конкурс и изработване на проекти и задание, има опасност Общината да получи 100% финансова корекция. Затова Общината се е въздържала от тези дейности.

Йорданов припомни за наложената през 2018 г. финансова санкция от 5% от стойността на центъра. Той заяви, че администрацията не е успяла да открие консорциума, който е изграждал центъра. „Това е едно юридическо лице, което не съществува в правния мир, а преди това е съществувало със 100 лева капитал. Опитите ни да намерим адреси и да ги издирим бяха неуспешни. Пратили сме много писма, за да използваме гаранционните условия, но се стигна до там сега да изграждаме нов център“, заяви Йорданов.

c