Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Община Добрич ще кандидатства за средства за подкрепа на 321 възрастни и хора с увреждания

321 възрастни добричлии и хора с увреждания могат да получат помощ по проект на Община град Добрич „Грижа в дома“. Общината има възможност да кандидатства за безвъзмездно финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, но преди това Общинският съвет трябва да даде своето съгласие. Това ще стане на предстоящата сесия на местния парламент на 25 октомври.

Максималната стойност за предоставяните здравно-социални услуги е в размер на 1 618 161 лева, като не се изисква съфинансиране от бенефициента – Община Добрич.

Допустимите дейности по процедурата са насочени изцяло към възрастни лица в невъзможност да се самообслужват и хора с увреждания. Ще се финансират почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, доставка на храна, продукти от първа необходимост и лекарства (със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, неотложни административни и битови услуги и др.

От Общината припомнят, че за периода от месец януари 2020 г. до юли 2022 г. са реализирани успешно други проекти, чрез които са подпомогнати 780 души. Проект „Патронажна грижа +Компонент 2“ продължава до края на тази година.

c