Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Община Добрич пожела част от бившия Медицински колеж за нов  филиал на МУ

Не е ясно обаче колко ще струва ремонтът и оборудването й, както и откъде ще дойдат нужните средства

На заседанието си днес Общинският съвет в Добрич даде съгласие да придобие безвъзмездно четири етажа от сградата на бившия Медицински колеж по ул. „Калиакра“ №54.  Към момента сградата е частна държавна собственост.

Общината иска да я получи от държавата във връзка с намерението за разкриване на филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна. Идеята е там да се извършва обучение на студенти по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.
Идеята в Добрич да се създаде филиал на Медицински университет- Варна се подкрепя, както от добричката общественост, така и от всички директори на лечебни заведения в областта, които декларират неотложната нужда от специалисти по здравни грижи, се посочва в докладната записка на кмета Йордан Йорданов. Има изразена подкрепа и от Министерство на здравеопазването.

Ремонтът на сградата за бъдещия Медицински филиал в Добрич ще започне в началото на 2022 година

За реализиране на проекта на Филиал на Медицински университет- Варна в град Добрич и осъществяване на учебен процес и научно изследователска дейност е необходимо осигуряване на материално- техническа база, с каквато Община град Добрич не разполага. След проведените срещи и разговори с ректора на Медицински университет Варна е преценено, че подходяща за тази цел е част от сградата на бившия медицински колеж в Добрич по ул. „Калиакра“ №54, която е частна държавна собственост.

В докладната записка се посочва, че Общината се ангажира да осигури необходимия финансов ресурс за ремонтни дейности и оборудване.  

Какъв ще е размерът на нужното финансиране за ремонт и оборудване, попита общинският съветник Иво Пенчев. Той посочи, че при разгърната застроена площ на имота от около 3800 кв. м и на база количествено-стойностните сметки от довършването на блок „Добрич“, може да се предполага, че ще са нужни 4-5 милиона лева. При това без средствата за оборудване. Има ли как Община Добрич да изпълни този ангажимент, който поемаме, посочи той.

Какви ще са нужните средства не стана ясно. Заместник-кметът Елка Димова обясни само, че няма как да се направи цялостен ремонт на всички четири обекта, които се придобиват от общината. Затова дейностите по ремонт, оборудване и лицензиране ще се осъществяват поетапно, посочи тя.

c