Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

Община Добрич обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване

Община Добрич обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич. Срокът за получаване на офертите е до 17 юли 2020 година в 17.00 часа.

При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности:

  • 1.       Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране.
  • 2.       Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ до съоръжение за третиране.
  • 3.       Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране.
  • 4.       Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране.
  • 5.       Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери.

Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Община град Добрич се осъществява от „Еф Си Си България“ ЕООД. Управителят на филиала в Добрич Калин Рачев обясни пред Про Нюз Добрич, че договорът им с общината изтича в края на тази година и че той е уведомил централата за обявената обществена поръчка.

 „Еф Си Си България” ЕООД и Община град Добрич сключиха договор след обявена обществена поръчка в края на 2017 година. Последно с дружеството е бил подписан анекс през февруари 2019 година, а общата стойност на договора стана 4 050 000 лева. На последния конкурс в края на 2018 година участваше и още един оператор на отпадъци.

c