Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

ОбС даде съгласие СУ "Петко Р. Славейков“ в Добрич да реализира три проекта

В подкрепа на основните общински приоритети за осигуряване на съвременна материална база и равен достъп до качествено образование в СУ "Петко Р. Славейков“ екипът на училището подготви и защити три важни проекта за строително-монтажни дейности.

На последната си сесия Общински съвет Добрич даде съгласие училището да реализира трите проекта.

"Климат актив" се финансира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) по договор на стойност 50 992 лева. Очаква се проектът да окаже положително въздействие върху околната среда чрез повишаване на осведомеността и въвеждане на енергийно ефективни технологии, които оптимизират микроклимата и намаляват интензивността на емисиите на парникови газове.

Вторият проект е на стойност 37 520 лева и е за текущ ремонт на санитарни помещения на СУ "П. Р. Славейков". Финансира се в рамките на Инвестиционната програма на Министерство на образованието и науката (МОН).

Проектът за текущ ремонт на сградната отоплителна инсталацията в Корпуси А, Б, В, Д на СУ "П. Р. Славейков“ е на стойност 310 047 лева, които са предоставени в рамките на същата инвестиционна програма. Този проект надгражда вече реализирания в Корпус Г текущ ремонт, финансиран от Посолството на САЩ в България.

c