Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Обработват срещу комари площи в община Шабла

Имагоцидни обработки срещу комари ще се проведат в Шабла и селата Тюленово, Дуранкулак, Крапец, Езерец и Ваклино от 19.30 на 28 юни до 1 часа на 29 юни, съобщават от Общината. В случай на лоша метеорологична обстановка и превалявания дейността ще се извърши от 19.30 часа на 30 юни до 1 часа на 1 юли.

Подлежащите на третиране площи са разпределени както следва: Шабла – 2000 дка, СО „Кария” – 50 дка, СО „Къмпинг Добруджа” – 250 дка, с. Тюленово – 400 дка, с. Дуранкулак – 700 дка, къмпинг „Космос”, с. Дуранкулак – 100 дка, с. Крапец – 550 дка,  с. Езерец – 500 дка, с. Ваклино – 450 дка.

Продуктът, с който ще бъдат извършени обработките, е включени в Списъка на разрешените за употреба и предлагане на пазара биоциди, с издадено от Министерството на здравеопазването разрешително. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор „Дезинфекционна станция БГ” ООД. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работни площадки, намиращи се в посочените населени места.

c