Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Областният управител на Добрич участва в среща за състоянието на пътищата в региона

Областният управител участва в среща, инициирана от кмета на община Добричка. Тема на дискусията, в която участваха и народните представители от Добрички многомандатен избирателен район бе състоянието на пътната инфраструктура

Областният управител Галин Господинов участва днес в среща, инициирана от кмета на община Добричка Соня Георгиева по проблеми, свързани с пътната инфраструктура в общината. Конкретно поканата към Галин Господинов, народните представители от Добрички многомандатен избирателен район и представители на Областно пътно управление бе отправена за дискусия и решение за състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на общината и в частност решаване на проблема с лошото състояние на пътя за селата Житница, Тянево, Лясково, Камен, Черна, Крагулево, Пчелник и Козлодуйци.

При откриване на срещата, на която присъстваха и кметовете и кметските наместници на населените места, С. Георгиева подчерта, че жителите на селата, както и представителите на бизнеса в региона настояват за решение на проблема. Областният управител накратко сподели свършеното – изпратени писма до МРРБ и АПИ, срещи с министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов, за да може пътят Житница-Козлодуйци да е включен за ремонт.

Мая Димитрова декларира, че всички народни представители екипно нееднократно са настоявали пред министъра на регионалното развитие и благоустройството пътят Козлодуйци-Житница да бъде включен в програмата за настоящата година и добави, че е имала уверение, а и в първоначалния вариант на програмата за работа на АПИ за тази година пътят е бил включен. Деница Сачева посочи, че още по време на 45-тото Народно събрание са били поставени на внимание 7 проекта на пътна инфраструктура в област Добрич, в т.ч. и Козлодуйци-Житница, за да бъде осигурено финансиране за ремонт. Мая Димитрова обяви, че има уверението на изпълнителя „Пътно строителство“, че още преди началото на месец юли ще започне изкърпване на дупките.

В дискусията стана ясно, че пътят първоначално е предвиден за ремонт, но след проверка, извършена на АПИ и дефиниране от страната на ДНСК на понятията превантивен и основен ремонт, коментираният пътен участък е отпаднал от програмата за превантивен ремонт, тъй като се нуждае от основен такъв, за който се провежда процедура по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител.

В хода на дискусията стана ясно, че ще се настоява осигуряване на финансиране за основен ремонт в рамките на бюджета на АПИ за 2023 г.

източник: Пресцентър на Областна администрация

c