Събота, 25 март 2023

25.03.2023

Последвайте ни

Област Добрич отново с най-високи цени на земята – над 2000 лева

Цената на земята в област Добрич продължава да бъде най-висока в страната, съобщават от Териториалното статистическо бюро. През миналата година черноземът в региона се е търгувал средно по 2 032 лв., при средна цена за страната 872 лв. на декар. Отчита се и  сериозен ръст (26.8%) спрямо предходната година, когато е била 1602 лева за декар. Най-високи са били цените на земята в община Добричка, където декар се е търгувал средно за 2347 лева. Тя измества община Балчик, която досега бе лидер по най-високи цени в областта. Там през 2017 г. земята се е продавала средно за 2126 лева. Най-ниски са били цените в Тервелско – 825 лв./дка и там бележат сериозен спад спрямо предходната година, когато са били 1238 лева. През 2017 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Добрич достига 87 лв., което е с 2.4% по-високо спрямо 2016 година. В страната средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 46 лв.
c