Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

НВО по математика за над 2400 ученици от седми и десети клас от област Добрич

Днес е националното външно оценяване по математика за учениците в VII и в X клас. На матурите трябва да се явят 1311 седмокласници и 1126 десетокласници.

Изпитът на седмокласниците ще започне в 10.00 часа, а на десетокласниците – в 9.00 часа.

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор - числов, символен или словесен. Три задачи изискват разширен свободен отговор – да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача.

Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две - с разширен свободен отговор с необходимите обосновки. Изпитът продължава 90 минути.

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Точките не се преобразуват в оценки.

Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни т.г.

Оценката от НВО в VII клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в VIII клас. С резултата в Х клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап. 

На 17 юни е националното външно оценяване по английски език.

c