Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Нови афишарки поставят в Добрич

Нови афишарки монтира Община Добрич на мястото на старите колони за обяви, които са силно амортизирани, с корозирала основа и деформации по основното тяло и „шапката“, загрозяват градската среда и са предпоставка за евентуални инциденти.

Общината трябва да осигурява оптимални условия за оповестяване на събития и мероприятия от културния календар на града, както и да осигурява и определя местата за поставяне на агитационни материали по време на предизборни кампании и пр.

Новите колони за обяви са по-големи от предишните и могат да събират до 18 плаката със стандартен размер 70х50 см. Те се позиционират на старите локации, които се използват с голям интензитет за поставяне на рекламни плакати, афиши, обяви. Вече са поставени две колони за обяви- на кръстовището на ул. Независимост и ул. Любен Каравелов.  Предстои поетапно монтиране и на другите 6 афишарки.

От Община призовават гражданите да използват афишарките за поставяне на рекламни плакати, афиши и обяви.  

c