Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Нова електронна система за платено паркиране в "Синя зона" в Добрич

Общината в Добрич ще въведе нова електронна система за платено паркиране в определените за тази цел места. Това ще стане след одобрение от Общинския съвет, съобщават от администрацията.

Работното време на зоните за платено паркиране е от 08.00 до 17.00 часа. Цената за 1 час престой е 1.00 лев с включено ДДС. Предвиждат се няколко начина на плащане: самотаксуване със SMS; електронен талон за кратковременно паркиране и чрез мобилно приложение.

Клиентите на Българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в Зоните за платено паркиране, чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1358. С един SMS се заплаща 1 час престой в Зоните за платено паркиране. Стойността на самия SMS се определя в съответствие с конкретния тарифен план към мобилния оператор.

SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага, след паркиране на автомобила на паркомясто в Зона за платено паркиране. Системата автоматично ще върне отговор чрез SMS за статуса на заявката за паркиране. От администрацията препоръчват да се проверява съдържанието на SMS, който трябва да съдържа държавния регистрационен номер на автомобила: Пример: ТХ 1234 АВ.

Друга възможност ще бъде електронен талон за кратковременно паркиране. Всеки гражданин или гост на Добрич може да закупи електронен талон за кратковременно паркиране от търговски обекти, обозначени със знак, че това е обект за разплащане в брой на паркиране в Синя зона. Те ще бъдат отбелязани във виртуална карта, която ще бъде публикувана в интернет страницата на Община град Добрич - www.dobrich.net.

Мобилното приложение дава възможност за избиране на период за паркиране между 1 и 8 часа. Също така можете да запазите номерата на различни автомобили за бърз достъп.

Новата система предвижда други видове паркиране и месечни абонаменти:

Платено паркиране по постоянен и настоящ адрес – Цената за паркиране в режим на паркиране „Платено паркиране по постоянен и настоящ адрес“ е 18.00 лева с ДДС. Ползва се 10% отстъпка при предплащане за 12 месеца – 198.00 лв. с ДДС. Необходимото заявление ще може да се изтегли от www.dobrich.bg

МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент“ може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране. Цената за месечния абонамент е 100 лева с ДДС на месец. Ползва се 10% отстъпка при предплащане за 12 месеца.

Месечен абонамент за район – МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент за район“ може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в рамките на един избран от него район. Цената е 60 лв. с ДДС. Може да се ползва 10% при предплащане за 12 месеца.

Служебен абонамент – На улици, площади, паркинги и други терени общинска собственост, може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“ срещу заплащане от собственици, позлватели и/или наематели на нежилищни имоти. Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин, указващ че паркомястото е платено „Служебен абонамент“. Сигнализирането и маркирането се извършва от ползвателя за негова сметка, посредством съответния пътен знак и по желание с подвижна преносима табела. Цената за „Служебен абонамент“ е 90.00 лева с ДДС за един месец. 10% отстъпка при предплащане за 12 месеца.

Всички необходими документи като заявления и др., както и условията за платено паркиране, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община град Добрич – www.dobrich.bg, съобщават още от администрацията.

c