Вторник, 28 ноември 2023

28.11.2023

Последвайте ни

Нова детска група и повече деца в село Божурово

Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков откри втора група в Детска градина „Слънчице“ село Божурово на 11 май 2018 г. в 10.30 ч. Денят на откриването не е избран случайно - на този ден честваме Светите братя Кирил и Методий, информират от пресцентъра на Община Добричка. На тържеството са присъствали инж. Тошко Петков – кмет на община Добричка, г-жа Филиз Хюсменова – евродепутат, д-р Хасан Адемов – депутат от 8-ми многомандатен избирателен район, г-н Донко Марев – председател на Добрички общински съвет, кметския екип на общината, представители на общинската администрация, общински съветници от Добрички общински съвет, кметове от община Добричка, родители, жители и гости на село Божурово и Росеново. „Казват, че най-ценния капитал на една страна са хората, а най-голямото богатство децата, а всяко по своему уникално, един детски свят пълен с тайни, очарования и надежди. Децата ни събраха. Да, днес е празник, защото заедно официално ще открием втора група в детската ни градина“ - с тези вълнуващи думи на директора на ДГ “Слънчице“ Димитричка Бойчева започна тържеството. В словото си, инж. Тошко Петков е изтъкнал основния приоритет за община Добричка - подобряване условията за израстване и възпитание на децата, за да имат те пълноценно и щастливо детство. До момента Община Добричка е вложила сериозен финансов ресурс за изграждане и обновяване на материално-техническа база и за качествена образователна среда за децата. Осигурени са оптимално комфортни условия за обучение и възпитание на общо 37 деца, разделени в две групи – едната за децата на възраст между 2 и 4 години, а другата – за 22 деца на 5 и 6 години. Обновен е комплекс за новата група в основната сграда на детската градина. Извършено е още благоустрояване и озеленяване на дворното пространство, където са монтирани нови детски съоръжения за игра. Инж. Тошко Петков и Донко Марев са осигурили и подаръци за всички деца – много играчки и лакомства. Парични дарения за детската градина са направили Госпожа Филиз Хюсменова и д-р Хасан Адемов. На организираното тържество, децата са зарадваха всички присъстващи с емоционални и трогателни изпълнения. Показали са наученото до момента в дейностите по проект „Детска академия за толерантност в община Добричка“, който се осъществява по процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. След тържеството е била отправена покана към всички, от директора на детската градина за най-тържествената и вълнуваща част - за прерязване на лентата на новата занималня. Гостите на тържеството са получили подаръци – сувенири, изработени от децата в детските ателиета по приложни изкуства по проект „Детска академия за толерантност в община Добричка“.
c