Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

Нов иновативен кабинет ще бъде открит в СОУ "Димитър Талев" в Добрич

За поредна година профилираната паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ „Димитър Талев“ е запълнена още на първо класиране, съобщиха от учебното заведение. Оттам посочват, че този факт, израз на доверието на ученици и родители, показва че Средно училище „Димитър Талев“ е сред най-добрите. Високият професионализъм на преподавателския екип, непрекъснато обновяващата се материална база, прилагането на иновативни модели и най-новите IT-ресурси в образователния процес, възможностите за сътрудничество с партньорските училища по международните проекти по програмите Еrasmus+ и eTwinning предоставят качествено образование и гарантират успешното развитие на заложбите и талантите, предпоставка за пълноценна реализация след завършване на средното образование, посочват от СУ „Димитър Талев“. Интензивното изучаване на английски език в профилираните паралелки и членството в Асоциацията на Кеймбридж училищата в България дават още по-големи възможности за изява. Не е случаен фактът, че от 15 зрелостници, явили се на ДЗИ-английски език, 9 имат отлични оценки, като трима са с пълни шестици/ отличен 6.00/. И през предстоящата 2018/2019 учебна година пред талевци ще има нови предизвикателства- образованието по обществени науки ще се провежда в нов иновативен кабинет, който ще бъде открит в първия учебен ден, заедно с партньорите от 5 европейски държави по проект „Моята Европа, моят живот, моето бъдеще“.
c